Działalność dydaktyczna

Oprócz nauczania narciarstwa i nurkowania, prowadzę również inną działalność dydaktyczną. Przez trzy lata, w ramach studiów doktoranckich, prowadziłem zajęcia na uniwersytecie Warszawskim. W 2016 prowadziłem również warsztaty w ośrodku szkoleniowym Dobra Myśl. Z kolei w 2018 roku w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej prowadziłem autorski cykl warsztatów mających na celu stymulację postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Zajęcia były finansowane przez Unię Europejską.