Studia doktoranckie i praca wykładowcy

W 2010 roku, po ukończeniu studiów magisterskich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dostałem się na doktorat na tym samym wydziale. Na tych studiach, w zakładzie Psychologii Społecznej spędziłem 4 lata dokształcając się i pracując nad doktoratem o współczesnych podróżach młodych Polaków. Badałem trendy w XXI-wiecznej turystyce, wpływ nowych technologii, a także efekty długotrwałego zanurzenia w obcych kulturach i oderwania od własnego kręgu bliskich i znaczących osób.  Ponadto, przez trzy lata prowadziłem zajęcia ze studentami. Konkretnie ćwiczenia z Psychologii Społecznej, a także autorski przedmiot wykładany w języku angielskim o socjologii podróży. W 2014 roku, po wypadku taty i przejęciu obowiązków zarządzania malarnią proszkową byłem zmuszony zrezygnować ze studiów i pozostać magistrem. 

Jako wykładowca byłem zawsze wysoko oceniany przez studentów – oceny w okolicach 4,5/5. Równocześnie, wedle mojej wiedzy, jako jedyny doktorant na moim wydziale dostałem nagrodę rektora za osiągnięcia sportowe. Reprezentowałem uczelnię w narciarstwie i żeglarstwie.

© Franek Przeradzki